Uncategorized

บุรีรัมย์ แล้งหนักรอบ 40 ปี ลำห้วยแห้งขอดมานาน ของบประมาณ 5 ปีไร้วี่แวว วอนช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ชาวบ้าน ต.หินเหล็กไฟ เดือดร้อนหนักรอบ 40 ปี ไม่มีแหล่งน้ำให้สัตว์เลี้ยง ไม่มีน้ำผลิตน้ำประปา ลำห้วยยาว 7 กม.แห้งขอดมานาน ของบประมาณ 5 ปีไร้วี่แวว วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาว

วันที่ 26 เม.ย.62 ตัวแทนชาวบ้าน ต.หินเหล็กไฟ และ ต.พรสำราญบางส่วน ได้มารวมตัวร้องเรียนผ่านสื่อ หลังจากประสบปัญหาภัยแล้วซ้ำซากมายาวนาน โดยเฉพาะปีนี้ถือว่าแล้งหนักสุดในรอบ 40 ปี และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเร่งด่วน

โดยชาวบ้านได้พาสื่อไปดูลำห้วยขมิ้น มีความยาวประมาณ 7 กม.ที่แห้งขอดตลอดสาย ทั้งตื้นเขินมีเพียงรอยแตกระแหงของก้นห้วยตลอดลำห้วย น้ำประหาหมู่บ้านก็ไม่มีน้ำดิบมาผลิต

นายสนั่น ดวงเนตร อดีตผู้ใหญ่บ้านหัวฝาย ต.หินเหล็กไฟ กล่าวว่า ต.หินเหล็กไฟ ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นที่ราบสูงกว่าตำบลอื่น ในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านต้องซื้อน้ำอุปโภค-บริโภค เป็นประจำ

แต่ปีนี้แล้งหนักและยาวที่สุดในรอบกว่า 40 ปี ตามลำห้วยขมิ้น ซึ่งช่วงนี้ของทุกปี พอมีน้ำให้สัตว์เลี้ยงได้ดื่มกินบ้าง แต่ปีนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นมาในลำห้วยน้ำแห้งขอดตลอดสายมาจนถึงขณะนี้

อดีตผู้ใหญ่บ้านหัวฝาย ยังกล่าวด้วยว่า เมื่อปี 2557 ซึ่งตอนนั้นตนยังเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำหนังสือถึงทุกหน่วยงาน เพื่อมาขุดลอกลำห้วยที่ตื้นเขินมานานให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้ โดยได้ทำเรื่องถึงตั้งแต่เทศบาลหินเหล็กไฟ ,นายอำเภอคูเมือง และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สมัยนั้น เพื่อขอให้เร่งช่วยเหลือความแห้งแล้ง แต่ไม่เคยสำเร็จมาจนถึงขณะนี้ความเดือดร้อนของชาวบ้านยิ่งทวีความรุนแรง

จึงอยากจะเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ถึงรัฐบาลชุดนี้หรือชุดไหนก็ตามที่จะมาบริหารประเทศ เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือชาวบ้าน ต.หินเหล็กไฟ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนถึงขีดสุดแล้ว

ข่าว-ภาพวันชัย ผิวอร่าม / วาทิตย์ แสนธุปี ผู้สื่อข่าว จ.บุรีรัมย์