Reporter&Thai Army

นายวรพันธุ์ สวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.45 น.
นายวรพันธุ์ สวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 “แรงงานพิจิตรรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ปลูกต้นไม้ร่วมกัน ต่อต้านยาเสพติด” เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งการจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมการกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด การปลูกต้นรวงผึ้ง การจับรางวัลมอบโชค และกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้ใช้แรงงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายจ้าง และลูกจ้าง ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร