ข่าว ร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด» พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ :

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด» พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ :

วันที่(๒๖ เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๓๐ น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน
นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ นางเยาวมาลย์ เศรษฐา พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 314 ราย
ณ วัดธรรมจารีนิวาส บ้านแคน ม.๑ ต.แคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

»»»»»»»»»»»»»»»»
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานข่าว
สำนักข่าวฯสื่อประจำจังหวัดร้อยเอ็ด