ข่าว นราธิวาส

องค์กรภาคประชาชน เพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงนราธิวาส ต่อต้านความรุนแรง ออกแถลงการณ์ประณาม เหตุบอมบ์ ที่ศรีลังกา ไร้มนุษยธรรม ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมุนษย์ (มีคลิป)

https://youtu.be/UMdUdavnvec

องค์กรภาคประชาชน เพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงนราธิวาส ต่อต้านความรุนแรง ออกแถลงการณ์ประณาม เหตุบอมบ์ ที่ศรีลังกา ไร้มนุษยธรรม ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมุนษย์

ภาษาไทยและภาษาอังกฏษ โดยมีคำแถลงการณ์ กรณี จากเหตุการณ์ ความรุนแรงในประเทศศรีลังกา ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น 8 จุดในโรงแรม และในโบสถ์คริสต์ และระเบิดพลีชีพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 300 คน และบาดเจ็บอีกกว่า 500 คน ในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยหลายเชื้อชาติ นับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียต่อประเทศศรีลังกาอย่างมากและสร้างความสะเทือนใจต่อผู้คนไปทั่วโลก องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส และกลุ่มเยาวชนทำดีมีอาชีพ ที่เป็นกลุ่มพลเมืองร่วมสร้างความสันติในพื้นที่ ที่หนุนเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ที่จะต้องให้ผู้คนมีความเคารพ และให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ ในความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมของมนุษย์ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส และกลุ่มเยาวชนทำดีมีอาชีพ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่ง ต่อพี่น้องชาวศรีลังกา และครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

ขอให้กำลังใจแก่รัฐบาลศรีลังกาและครอบครัวของผู้สูญเสีย ขอประณามผู้ก่อเหตุที่กระทำต่อผู้บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นการกระทำที่โหดร้ายอย่างยิ่ง และขัดต่อหลักศาสนา ละเมิดศักดิ์ศรี และไม่เคารพต่อสิทธิ์ในความเป็นมนุษย์ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส และกลุ่มเยาวชนทำดีมีอาชีพขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันต่อต้าน การก่อการร้ายซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อโลก พร้อมทั้งร่วมสร้างบรรยากาศสันติภาพ ส่งเสริมให้มนุษย์ต่างวัฒนธรรมได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคี และสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมโลก

 

ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาส