Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะฯ ออกเยี่ยม ให้กำลังใจ กลุ่มเปราะบาง

ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะฯ ออกเยี่ยม ให้กำลังใจ กลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองประธานแม่บ้านมหาดไทยฯ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยฯ ออกเยี่ยม ให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ราย นายวัณชัย ภูมลา เดินไม่ได้ กำลังฝึกยืน ต้องการวีลแชร์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร มอบชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด มอบเงินสด จำนวน 2,000 บาท เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 ห่อ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร มอบชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ผอ.รพ.สต.บ้านหนองแวง เจ้าหน้าที่ และอสม. ร่วมลงพื้นที่ฯ ดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นอกจากนี้ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะฯ ยังได้เดินทางออกเยี่ยมและมอบของอุปโภค – บริโภค ร่วมไปถึงเยี่ยมทั้งผู้ป่วย ผู้สูงวัย ผู้พิการ คนไข้ติดเตียง เด็กใส่ขาเทียม หญิงมีครรภ์ รวม 10 ราย ในพื้นที่หมู่บ้านที่ 6,8,9,10,12 และ 13 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหารอีกด้วย.