Uncategorized

จ.นนทบุรี อำเภอบางกรวยจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำยิ่งใหญ่เรือร่วมขบวน 50 ลำ

จ.นนทบุรี อำเภอบางกรวยจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำยิ่งใหญ่เรือร่วมขบวน 50 ลำ

 

วันที่ 26 ก.ค.61 ที่ วัดเกตประยงค์ เล็ก ตั้งตรงจิตร (บางกรวย) ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนเรือร่วมขบวน 50 ลำ ในประเพณีแห่เทียน

 

พรรษาทางน้ำ ซึ่ง อำเภอบางกรวย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สภาวัฒนธรรมอำเภอบางกรวย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพ่อค้าประชาชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ จัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 โดยขบวนเรือทั้งหมด 50 ลำตบแต่งด้วยดอกไม้สดอย่างสวยงามมีการแสดงภายในเรือ โดยเริ่มเคลื่อนตัวออกจากท่าน้ำวัดเกต เวลา 09.00 น. มุ่งหน้าไปสู่วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง จ.นนทบุรี เมื่อขบวนเรือทั้งหมดถึงท่าน้ำวัดโบสถ์บน ได้ทำพิธีถวายต้นเทียนให้กับพระภิกษุสงฆ์ อำเภอบางกรวยที่มีวัดเก่าแก่ จำนวน 49 วัด แต่ละวัดมักตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย และคลองน้อย-ใหญ่กว่า 40 สายซึ่งการไปทำบุญของประชาชนในท้องถิ่นแต่ดั้งเดิมก็จะพายเรือไปวัดและถวายเทียนพรรษา ก็เช่นเดียวกันที่ต้องแห่เทียนไปท

 

างเรือ เพื่อนำต้นเทียนไปถวายวัดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอบางกรวย จำนวน 49 วัด เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2541 จนเลื่อยมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี