Uncategorized

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไสไทย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และศูนย์ควบคุมโรคเขต 11 จังหวัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไสไทย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และศูนย์ควบคุมโรคเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการพ่นละอองฝอยฆ่ายุงตัวแก่ เพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย และ ทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก โดยรอบอาคารเรียน หลังพบ นักเรียน ระดับประถม ป่วยเป็นไข้เลือดออก ต่อเนื่อง กว่า 10 รายวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ทางผู้อำนวยการ ศูนย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลไสไทยอำเภอเมืองกระบี่ และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมโรคเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งนำรถพ่นละอองฝอย ฆ่ายุงตัวแก่ เพื่อตัดวงจร ชีวิตยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก โดยรอบของอาคารและบริเวณใกล้เคียง ของโรงเรียนอนุบาลกระบี่ อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีนักเรียน ในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1350 คน หลังจาก ทางจังหวัดกระบี่ แจ้งให้มีการรณรงค์ป้องกัน จากโรคไข้เลือดออก ระบาดในจังหวัดกระบี่เป็นอันดับต้นๆของประเทศ

ซึ่งปรากฏว่า ในช่วงของการเปิด การเรียนการสอน ของโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2561 มีนักเรียน ในระดับประถม ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวนกว่า 10 คน ในช่วงเวลา ที่ไล่เลี่ยกัน โดยเข้าทำการรักษา ที่โรงพยาบาล ของรัฐ ใกล้บ้าน หลังการรักษา ทางโรงพยาบาลได้อนุญาตให้นักเรียน กลับบ้านได้ ตามห้วงเวลาของการป่วยของแต่ละคน ซึ่งทางโรงเรียน ยังคงให้นักเรียนที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ได้พักฟื้นอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายขาดจากโรคไข้เลือดออก และขณะนี้ยังมีนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 คนยังคงรักษาตัว อยู่ในโรงพยาบาล
ทั้งนี้นายสุเทพเปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ได้สั่งการ ให้นักเรียนกลับบ้านก่อนการเลิกเรียนปกติ ในเวลา 15 นาฬิกา โดยมีหนังสือ แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทุกคน ทราบล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมโรคเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้นำรถ พ่นละอองฝอยฆ่ายุงตัวแก่ มาพ่น รอบรอบ อาคารเรียน ของโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ตั้งแต่เวลา 16 .00 นาฬิกา เพื่อทำการทำลาย ยุงตัวแก่ พาหะนำโรคไข้เลือดออก ให้หมดไป โดยทำการพ่นละอองฆ่ายุงตัวแก่ ประมาณ 30 นาที โดยก่อนหน้านี้ ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ ควบคุมโรคเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำรถ พ่นละอองฝอยฆ่ายุงตัวแก่ ของรอบบริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ซึ่ง อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันด้วย
ข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน