Uncategorized

มนพ. รวมพลังน้ำใจตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว

มนพ. รวมพลังน้ำใจตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว
จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อย เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ได้เกิดรอยแตกบริเวณสันเขื่อน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ทำให้มวลน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้มีผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ประชาชนเดือดร้อนมากกว่าหมื่นคน ทำให้สำนักงานแขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ประกาศขอความช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคประชาชนขอรับการสนับสนุน เครื่องนุ่งห่ม อาหาร น้ำดื่ม และเงินบริจาคผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกันจัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว อย่างเร่งด่วน เพื่อเปิดรับบริจาคขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครพนม โดยมีพี่น้องประชาชนเริ่มทยอยนำเสื้อผ้า น้ำดื่ม อาหารแห้งที่จำเป็น รวมถึงเงินบริจาค มามอบให้กับทางศูนย์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทั้งนี้หากประชาชนต้องการบริจาคเงิน สิ่งของ และเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้อง สปป.ลาว ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ สามารถเดินทางมาบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือบริจาคผ่านบัญชี ธ.กรุงไทย สาขานครพนม เลขบัญชี 408-3-07090-0 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยนครพนม บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย” สอบถามเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม โทร. 0 4253 2477-8 ต่อ 206 ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น จ.นครพนม