Uncategorized

จังหวัดจันทบุรีตั้งจุดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางอปท.ผนึกกำลัง เตรียมเดินทางตั้งครัวน้ำใจชาวจันท์ช่วยผู้ประสบภัย ที่ สปป.ลาว

จังหวัดจันทบุรีตั้งจุดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางอปท.ผนึกกำลัง เตรียมเดินทางตั้งครัวน้ำใจชาวจันท์ช่วยผู้ประสบภัย ที่ สปป.ลาว วันพรุ่งนี้

 

วันนี้ ( 26 ก.ค.61 ) ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี / จังหวัดจันทบุรี โดยชมรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มชายแดนกรุ๊ป และนักธุรกิจภาคเอกชนได้จัดตั้งจุดรับบริจาค เงิน และสิ่งของเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยมีประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทุกสาขาอาชีพ เดินทางนำเงินสด สิ่งของเครื่องอุปโภค เสื้อผ้าของใช้ที่จำเป็นมามอบให้ ทั้งนี้ นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ ประธานชมรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่า สิ่งของที่ได้รับบริจาคจากชาวจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ ทางจังหวัดจันทบุรีจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย และตั้งครัวน้ำใจชาวจันท์ ปรุงอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยที่แขวงปากเซ จุดที่มีการอพยพผู้ประสบภัยประมาณ 8,000 กว่าคนมาพักพิง ซึ่งได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทย และ สปป.ลาว โดยขบวน สิ่งของที่ชาวจังหวัดจันทบุรีนำมาบริจาคจะเคลื่อนขบวนออกจากจังหวัดจันทบุรีในเย็นวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตาม จุดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาวที่หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีจะเปิดรับบริจาคจนถึงวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้บริจาคทั้งสิ่งของ อาหารแห้ง อาหารสด เครื่องปรุงรส เสื้อผ้า

 

 

เวชภัณฑ์ยา ของใช้ที่จำเป็นของสตรีและเด็ก ที่สำคัญคือ อาหารสด เนื้อหมู เนื้อวัว ไข่ ข้าวเหนียว น้ำมัน ผักสด เครื่องปรุงรสที่จะนำไปปรุงเป็นอาหาร ครัวน้ำใจชาวจันท์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จน

 

กว่าสถานการณ์จะคลี่

 

คลาย ขณะที่รัฐบาลได้เปิดศูนย์ รับบริจาค หัวใจคนไทย ส่งไป สปป.ลาว ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือ สามารถบริจาคได้ที่ทำเนียบรัฐบาล หรือ โอนเงินเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” เลขที่บัญชี 067-0-12886-

4

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก