ข่าวการศึกษาและไอที

คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสมอทอดศึกษา ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสมอทอดศึกษา ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสมอทอดศึกษา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นางพัฒนา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสมอทอดศึกษา ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความจงรักภักดี น้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ให้ทรงพระเจริญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ล้วนเป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข์ และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และบ้านเมืองเสมอมา โดยมิทรงย่อท้อ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาที่ทรงปฏิบัติอย่างมากมาย ล้วนจารึกอยู่ในหัวใจ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรตลอดไป

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์