สถานที่ท่องเที่ยว

อีกประมาณ 1เดือน ความทรงจำดีๆ แรงศรัทธา ความสุข กำลังจะมาถึง ชักพระทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว สุราษฎร์ธานี 21-29ตุลาคม 2561

อีกประมาณ 1เดือน ความทรงจำดีๆ แรงศรัทธา ความสุข กำลังจะมาถึง ชักพระทอดผ้าป่า
แข่งเรือยาว สุราษฎร์ธานี 21-29ตุลาคม 2561
ไหว้พระ100วัดในวัดเดียว
#มาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวกัน

 

 

สุภาพร พ่วงขำ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุราษฏร์ธานี รายงาน