ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

สวนสัตว์เชียงใหม่ ซ้อมเสมือนจริงการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566

สวนสัตว์เชียงใหม่ ซ้อมเสมือนจริงการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ
ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 66 ณ ห้องประชุมเวียงเจ็ดลิน ชั้น 5 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายยรรยง พินิจวงษ์ ผู่ช่วยหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ นายฤทธิชัย พัฒโนดม ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิทยุรับแจ้ง 199 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ และนายเสถียร ทาพงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฎิบัติการ สถานีดับเพลิงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมรรยายดับเพลิงขั้นต้นและภาคปฏิบัติ

ในการนี้ คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำลองเหตุการณ์ฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง โดยเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่สวมบทเป็นผู้ประสบภัย และได้รับบาดเจ็บ
จากสถานการณ์จำลอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จริงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นรวมถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและบุคลากรของสวนสัตว์เชียงใหม่ ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง