Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

(มีคลิป) กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา ปรับภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก”

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา ปรับภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก”

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 /รองผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ผนึกกำลังร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา ปรับภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก” โดยการแบ่งมอบเขตรับผิดชอบในการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั้งแต่บริเวณหน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จนถึงสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำน่าน ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมใจพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกันจัดเก็บขยะ วัชพืช ขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ทำให้เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง