ข่าวเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว

“40 บริษัท ด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่ เข้าพบกงสุลใหญ่จีน”

“40 บริษัท ด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่ เข้าพบกงสุลใหญ่จีน”
เพื่อนำเสนอ “สรุปผลการประชุมปฏิบัติการแก้วิฤตินักท่องเที่ยวจีนลดลง” ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 8 เดือนนี้ พร้อมกับ รับความคิดเห็นของทางสถานกงสุลใหญ่จีน
จากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องกว่า60-70% ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่24ต.ค.61ทางบริษัทนำเที่ยวจ.เชียงใหม่ จำนวน 40 บริษัท อาทิเช่นโรงแรม, บริษัททัวร์ ,แห่งท่งเที่ยวผจญภัย,ซิปไลน์,ร้านอาการ, ภัตตาคารฯลฯ นำโดย พัชรมณฑ์ สุนทราภรณ์ ชมรมซิปไลน์เชียงใหม่และ ธนากร อินทรโยธา หรือ ปีเตอร์ ผู้จัดการโรงแรม วิคตอเรีย นิมมาน เชียงใหม่ รวมตัวกันเพื่อขอคำแนะนำและยื่นหนังสือชี้แจงมาตรการด้านด้านต่างๆที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจีน และรับข้อเสนอแนะจากท่าน เหริน ยี่ เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่
ซึ่งได้มีชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยก่อนที่จะมีการเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาและการกู้ชีพกู้ภัยต่างๆ หากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน และการอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นการติดป้ายเป็นภาษาจีนตั้งแต่นักท่องเที่ยวเดินทางจากท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลต่างและการสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือคอลเซ็นเตอร์โดยมีเจ้าหน้าที่บริการรับสายโทรศัพท์ หากนักท่องเที่ยวต้องการความช่วยเหลือในทุกๆด้าน เพื่อที่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวจีนให้เข้ามาท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เหมือนเดิม
ทางด้านท่าน เหริน ยี่ เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เปิดเผยว่าข้อกังวลของนักท่องเที่ยวจีนคือด้านความปลอดภัยอาทิเช่นการที่คนจีนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่างๆ เรื่องเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานดอนเมืองทำร้ายนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์มีการนำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านทางช่องทางสังคมออนไลน์ คนจีนรับทราบ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง
อยากจะให้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานเช่นการคมนาคมรถไฟฟ้า ,รถบัส ,เหมือนกับมีที่กทมฯ.การสร้างมาตรฐานราคาที่เป็นธรรมไม่ใช่คนไทยอีกราคาแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกราคาหนึ่ง และโรงแรมสถานที่พักต่างๆต้องมีมาตรฐานที่มีคุณภาพเพราะทางคนจีนอยากจะเข้าพักสถานที่มีความหรูหรา เชียงใหม่ยังเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวคนจีนชื่นชอบทั้งทางด้านโบราณสถานต่างๆวัดวาอารามและอุปนิสัยของคนเชียงใหม่ที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสโดยทางสถานกงสุลฯจะได้มีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชียงใหม่ให้กับคนจีนให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป
ทั้งนี้ นส. อัญชลี วิทยานันทพรกุล ผู้ประสานงานกลุ่ม 40 บริษัทฯกล่าวว่า เรา (ทาง 40 บริษัทฯ) จะเร่งจัดทำสมุดปกขาว “ข้อเสนอการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดนัดท่องเที่ยวจีนของจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อนำเสนอต่อสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบแนวทางการดำเนินการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในราวต้นสัปดาห์หน้า

 

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน