แถลงข่าว

พิธีแถลงข่าวการนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ และรับมอบค่า Royalty Fee จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในเทคโนโลยีสารสกัดเซซามิน

พิธีแถลงข่าวการนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ และรับมอบค่า Royalty Fee จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในเทคโนโลยีสารสกัดเซซามิน

 

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีแถลงข่าวการนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ และรับมอบค่า Royalty Fee จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในเทคโนโลยีสารสกัดเซซามิน ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังภาคเอกชนผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อผลิตและสร้างธุรกิจจากงานวิจัย ปัจจุบันมียอดจำหน่ายผ่านผู้แทนซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 6 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีการสกัดเซซามิน ที่พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีส่วนช่วยในการลดการอักเสบของข้อเข่า ช่วยสร้างสมดุลภูมิคุ้มกันของร่างกาย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน