สถานที่ท่องเที่ยว แถลงข่าว

ร้อยเอ็ดเตรียมจัดงาน “ เที่ยวกู่กาสิงห์ วิ่งชมทุ่งกุลา ข้าวหอมมะลิโลกมินิมาราธอน 2018 “

ร้อยเอ็ดเตรียมจัดงาน “ เที่ยวกู่กาสิงห์ วิ่งชมทุ่งกุลา ข้าวหอมมะลิโลกมินิมาราธอน 2018 “

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดแถลงข่าวการวิ่งเพื่อการท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีวิถีชมชน ภายใต้ชื่องาน “ เที่ยวกู่กาสิงห์ วิ่งชมทุ่งกุลา ข้าวหอมมะลิโลกมินิมาราธอน 2018 “สนองนโยบายรัฐบาล ที่ประกาศให้ปี 2018 เป็นปีท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
ที่บริเวณลานหน้าโบราณสถานกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอเกษตรวิสัย นายเทวัน ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แถลงข่าวการจัดงาน เที่ยวกู่กาสิงห์ วิ่งชมทุ่งกุลา ข้าวหอมมะลิโลกมินิมาราธอน 2018 ที่จะมีการจัดขึ้นในวัน อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 นี้

นายวันชัย คงเกษม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชน เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 4 ปี ป 2561 – 2564 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน และเมืองสุขภาพ ในปี 2564 โดยมีประเด็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับการท่องเที่ยว การบริการและการค้าการลงทุน โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานการจัดงานวิ่งครั้งนี้เป็นการ การประชาสัมพันธ์งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ที่จะมีการจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 อีกทางหนึ่งด้วย
ทางด้านนายเทวัน ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า การวิ่งดังกล่าวมีประเภท มินิมาราธอน10.5 กม. และฟันรัน 5 กม. โดยมีจุดเริ่มต้นเส้นชัย ที่โบราณสถานกู่กาสิงห์ ไปตามส้นทาง ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ที่มีข้าวออกรวง เป็นสีทองเหลืองอร่าม สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น อบอวนไปด้วนกลิ่นหอมของข้าวหอมมะลิ ในท้องทุ่งนาด้วย ซึ่งผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 084-4714664 , 095-1917561 ,065-0054447

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
บุญมี ข่าว ภาพ
อำนวย ระดาบุตร
สปชส ร้อยเอ็ด