นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ตำรวจภูธรภาค 5 ส่งมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ตามนโยบายรัฐบาล คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเลื่อมล้ำของสังคม มูลค่ากว่า 300 ล้านบาทเศษ

ตำรวจภูธรภาค 5 ส่งมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ตามนโยบายรัฐบาล คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเลื่อมล้ำของสังคม มูลค่ากว่า 300 ล้านบาทเศษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม อาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พลตำรวจตรี มนตรี สัณบุณนานนท์ รักษาราชการ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค.5 เป็นประธานคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชน จากการเอาเปรียบของกลุ่มนายทุน สัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดให้ ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับหนี้นอกระบบอย่างจำนวน

รรท.ผบช.ภ.5 กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1 ถึง 9 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน โดยตำรวจภูธรภาค 5 ได้บูรณการร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด, กองทัพภาค 3,ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32,33,34,37 และ 38, กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ศูนย์ดำรงธรรม อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี, สำนักงานกรมบังคับคดี สำนักงานที่ดินจังหวัด, สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด ทั้ง 8 จังหวัด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรภาค 5 ขึ้น เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดระบบ ในการไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่ง ที่ผ่านมา ได้จัดพิธีส่งมอบคืนโฉนดที่ดิน ให้แก่ประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ ไปแล้ว 3 ครั้ง และในวันนี้ เป็นการจัดพิธีส่งมอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ย สามารถคืนทรัพย์สินให้ประชาชนได้ถึง 318 ราย ประกอบด้วย โฉนดที่ดิน 266 ฉบับ พื้นที่ 447 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา รถยนต์ จำนวน 21 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คัน และทรัพย์สินอื่นๆ2รายการรวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 318 รายการ มูลค่าทรัพย์สินรวม 300,687,038 บาท (สามร้อยล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามสิบแปดบาท) มีประชาชนมาร่วมพิธี จำนวน 450 คน

สำหรับตำรวจภูธรภาค.5 ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ยังประสบปัญหาลักษณะนี้สามารถไปพบเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯ ทั้งศูนย์ดำรงธรรม สถานีตำรวจทุกพื้นที่ หรือฝ่ายทหาร ส่วนกลุ่มปล่อยเงินนอกระบบนั้น ทางตำรวจภูธรภาค.5 ได้ติดตามจับกุมอย่างเข้มงวดอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งเราสนองตามนโยบายของรัฐบาล หากมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขบวนการปล่อยเงินนอกระบบ ประชาชนสามารแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทุกพื้นที่ ทางเรายินดีเข้าไปช่วยเหลือประชาชน และดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนเหล่านี้ อย่างเฉียบขาดให้หมดสิ้นต่อไป.

 

 

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน