Uncategorized ข่าว นราธิวาส ข่าวบันเทิงและกีฬา

นราธิวาส จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อคุณ ปั่นเพื่อขอบคุณ จากใจชาวรือเสาะ”

นราธิวาส จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อคุณ ปั่นเพื่อขอบคุณ จากใจชาวรือเสาะ”
ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ /นราธิวาส
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น.ที่โรงพยาบาลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จัง

หวัดนราธิวาส นายแพทย์มาหามะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ เป็นประธาน จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อคุณ ปั่นเพื่อขอบคุณ จากใจชาวรือเสาะ” โดยเส้นทางปั่น ขาไป จุดเริ่มต้นจากโรงพยาบาลรือเสาะ ส้นทางสามัคคี สามแยกตะโหนด วงเวียนตะโละหะลอ มุ่งสู่ ชุมชน สาวอฮูลู หลังจากนั้นพักทำกิจกรรม รับประทานอาหารเช้า ที่ชุมชนฮูลู De Sawor@Ruso เส้นทางปั่นขากลับ จากชุมชน สาวอฮูลู เทศบาลตำบลรือเสาะ และโรงพยาบาลรือเสาะ

ด้วยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ด้วยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชน ร่วมกับ อำเภอรือเสาะ ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอรือเสาะโดยมีสำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะโรงพยาบาลรือเสาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ ร่วมจัดกิจกรรม วิ่ง เดิน ปั่น เพื่อการกุศล move for new life กระตุ้นหัวใจเพื่อคนนรา โดยมีแนวคิดการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเองเป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนทุกคน ส่งเสริมให้ประชาชนถนัดถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจ(AED)ที่ได้จัดโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ดังกล่าว ซึ่งรายได้ที่ได้ประมาณ900.000 บาท(เก้าแสนบาท) และตอนนี้ได้ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ(AED)ได้มอบกับเครือข่ายสุขภาพ จำนวน15เครื่อง จำนวน15ชุมชนของอำเภอรือเสาะเพื่อใช้ในกิจกรรมของกรณีผู้ป่วยหรือชาวบ้านที่มีปัญหาหมดสติการช่วยเหลือต้องใช้เครื่องกระตุกหัวใจและมีการให้ความรู้กับผู้ที่ดูแลเครื่องกระตุกหัวใจ(AED)ตามที่ชุมชนต่างๆอีกด้วย

นายแพทย์มาหามะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ ได้กล่าวว่าสำหรับจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อคุณ ปั่นเพื่อขอบคุณ จากใจชาวรือเสาะ” ในครั้งนี้ ก็ต้องขอขอบคุณ ทุกๆฝ่าย และได้รับความร่วมมือจาก ชมรมปั่นจักรยาน อำเภอรือเสาะ ภาคีเครือข่าย และ แกนนำชุมชนสาวอฮูลูดีสุข ต.สาวอ อ.รือเสาะ ร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม โดยทางผู้จัดกิจกรรมได้ถือโอกาส ร่วมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชน สาวอฮูลูดีสุข ทั้งนี้มีนักปั่นร่วมกิจกรรมกว่า 150 ท่าน ระยะทางกว่า 40 กม.

https://youtu.be/3CjH_yXApEs