Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ” สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ” พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการวิธีการปั้มหัวใจ CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอวิเชียรบุรี

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ” สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ” พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการวิธีการปั้มหัวใจ CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอวิเชียรบุรี

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี/ผอ.ศอ.จอส. 904 วปร.อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมีวิทยากรหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับการสาธิตวิธีปั้มหัวใจ (CPR) ปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยฟื้นคืนชีพ ทั้งนี้มีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน 500 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์