ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

นายกฯวิเชียรยื่นมือช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนทางเลื่อนสนามบินดอนเมืองเป็นเหตุให้ขาขาด

นายกฯวิเชียรยื่นมือช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนทางเลื่อนสนามบินดอนเมืองเป็นเหตุให้ขาขาด

เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทยายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่านายวรกร ไหลหรั่ง นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ (น้องธันย์) ซึ่งถูกรถไฟทับขาขาดที่ประเทศสิงคโปร์ นางสาวสุพรรณี กิตติรัตนา ผู้ประสบอุบัติเหตุบนทางเลื่อนสนามบินดอนเมืองเป็นเหตุให้ขาขาด พร้อมคณะ เข้าพบที่ห้องรับรอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแสดงความจำนงในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ทนายความผู้พิการและคนพิการทั่วไป จึงได้ัจัดทนายความเพื่อดูแลสิทธิเพื่อดูแลผู้ประสบภัยในครั้งนี้เพ่ื่อได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป

ดร.วิเชียร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในฐานะเป็นนายกสภาทนายความฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลสิทธิทางกฎหมาย แก่ประชาชนตลอดจนผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ได้เล็นเห็นความเป็นธรรมในสังคม เมื่อพี่น้องประชาชน ไม่ว่าชาวไทยหรือต่างชาติ ที่ประสบข้อพิพาททางกฎหมาย สามารถมาขอความช่วยเหลือจากสภาทยายความฯได้ ซึ่งทางสภาทนายความฯ ได้มีทนายความทุกด้านพร้อมที่จะช่วยเหลืิอท่านได้ทุกรณี โดยสามารถประสานไปยัง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ในเวลาทำการได้ที่ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 249 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางแขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร.02-522-724 ถึง 27.

ทรงวุฒิ ทับทอง