ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ถวายพระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเปิดโลก จำนวน 3 องค์

ถวายพระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเปิดโลก จำนวน 3 องค์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 คุณกรรณิการ์ ลิขิตจันทร์สกุล เจ้าของกาดใหม่ สันทราย และสพ.ญ. จิตต์พิสุทธิ์ แก้วดวงแสง โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทุกวันพระ และวันพฤหัสบดี ในโอกาสเดียวกันได้ถวายพระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเปิดโลก จำนวน 3 องค์ แด่พระครูใบฏีกาวีรพงษ์ วิสุทโธ เป็นประธานรับให้ศีลให้พร พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ กาดใหม่ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา