ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“พลังจากเด็กตัวเล็กๆ” ที่โรงเรียนปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ ต.ปางหินฝน

“พลังจากเด็กตัวเล็กๆ” ที่โรงเรียนปางหินฝน อ.แม่แจ่มจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ ต.ปางหินฝน

วันที่ 26 พ.ย.62 เวลา 09.30 น. ทีมตำบลปางหินฝน อ.แม่แจ่ม โดย ผอ.สมคิด แก้วคำ ผอ.รร.ปางหินฝน และครูสาวิตรี สุขสมพนารักษ์ และนักเรียนทุกชั้นเรียนของ รร.ปางหินฝน ได้จัดกิจกรรม “พลังจากเด็กตัวเล็ก ๆ” เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ตำบลปางหินฝน ตามมติที่ประชุมทีมตำบลปางหินฝน ที่ให้ทุกโรงเรียนในพื้นที่ตำบลปางหินฝน จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหมอกควันให้สำเร็จลุล่วงต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง