ชื่นมื่น…. ผบ.ฉก.ม.2 ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา TBC – 94 หารือความร่วมมือทุกมิติประตูเศษรฐกิจชายแดน …เดินหน้าจัดงาน เคาว์ดาวน์ 3 แผ่นดิน 2019


ชื่นมื่น…. ผบ.ฉก.ม.2 ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา TBC – 94 หารือความร่วมมือทุกมิติประตูเศษรฐกิจชายแดน …เดินหน้าจัดงาน เคาว์ดาวน์ 3 แผ่นดิน 2019

พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา (อำเภอแม่สาย) ฝ่ายไทย และ พันตรี อ่องลินอู ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 133/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา – ไทย (TBC) ฝ่ายเมียนมา (จังหวัดท่าขี้เหล็ก) ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นของทั้งสองฝ่าย ครั้งที่ 94 (TBC-94) โดยฝ่ายไทย เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีสาระสำคัญดังนี้ หารือเรื่องการขอความร่วมมือ การติดตามบุคคลและผู้กระทำความผิดที่หลบหนี , การเตรียมการจัดงาน เคาว์ดาวน์ 3 แผ่นดิน 2019 ระหว่าง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 บริเวณหน้าด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, การจัดโครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน

พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา คณะกรรมการฯ (TBC) ฝ่ายไทย ขอขอบคุณฝ่ายเมียนมา ที่อำนวยความสะดวกให้กับคณะผู้บังคับบัญชา และบุคคลสำคัญ ของฝ่ายไทย ในการเดินทางผ่านแดนไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ในพื้นที่ จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โอกาสนี้ คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา (อำเภอแม่สาย) ฝ่ายไทย และ คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา – ไทย (TBC) ฝ่ายเมียนมา ร่วมถ่ายภาพและมอบของที่ระลึก และเดินทางไปทัศนศึกษาเยี่ยม วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ด้วย

สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา ครั้งที่ 94 ในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่าย ได้หารือร่วมกันอย่างอบอุ่นตรงไปตรงมา เพื่อให้มีความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ของทั้งสองประเทศ ฝ่ายไทยจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้ ทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนเช่นเรื่อง ยาเสพติด การค้าอาวุธ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการกระทำนอกกฎหมาย ทำให้ปัญหาเหล่านี้ลดลง เมื่อเทียบกับ ที่ผ่านมา