เริ่มแล้ว! “สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย” ประชาชนตื่นเต้นแห่ชมแน่นทั้ง 4 จุดสังเกตการณ์หลัก


เริ่มแล้ว! “สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย” ประชาชนตื่นเต้นแห่ชมแน่นทั้ง 4 จุดสังเกตการณ์หลัก

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดกิจกรรมสังเกตการณ์ “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย” ให้ประชาชนชมสุริยุปราคาอย่างปลอดภัย ทั้งวิธีสังเกตดวงอาทิตย์ทางตรงและทางอ้อม มีผู้สนใจเข้าร่วมเนืองแน่นทั้ง 4 จุดสังเกตการณ์หลัก อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา นอกจากนี้ สดร. ยังจัดถ่ายทอดสดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย ผ่าน www.NARIT.or.th ด้วย

สำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย สังเกตการณ์ได้ตั้งแต่เวลา 10.19-13.57 น. (ตามเวลากรุงเทพมหานคร) สามารถสังเกตได้ทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศการชมสุริยุปราคาเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Tba9sKR5Z-5HRp_m5xKPRV3K1aaIdi8I

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-121268-9ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250
E-mail: pr@narit.or.th Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @N_Earth, Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 1313.

ทรงวุฒิ ทับทอง