Uncategorized

อาชีวศึกษาโคราช จัดสัปดาห์เค้กชวนฝัน ของขวัญถูกใจ เปิดบ้านวิชาการสร้างคนสร้างงานประสบการณ์จริง

อาชีวศึกษาโคราช จัดสัปดาห์เค้กชวนฝัน ของขวัญถูกใจ เปิดบ้านวิชาการสร้างคนสร้างงานประสบการณ์จริง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 ธันวาคม ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (อ.ศ.น) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการ อ.ศ.น ผู้บริหารสถานศึกษาภาคีเครือข่ายทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (สพป.นม.1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 นครราชสีมา (สพม.31 นม.)

และสำนักการศึกษาเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ร่วมทำพิธีเปิดงานสัปดาห์เค้กชวนฝัน ของขวัญถูกใจ และ Open House เปิดบ้านวิชาการรวมทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากับสถานศึกษาภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นการจัดการเรียน การสอนสายอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักคิดเป็น ทำเป็นและเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ การจัดกิจกรรมการผลิต การสาธิต การแต่งหน้าเค้กและเบเกอรรี่แบบต่างๆพร้อมจำหน่าย

การประกวดแต่งหน้าเค้กแฟนซี การร้อยมาลัยกร การประกวดวาดภาพลายเส้น เทคนิคการนำเสนอขายสินค้า การประกวดร้องเพลง การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่และการแข่งขันกินเค้ก เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมการผลิต จำหน่าย การบริการ ซึ่งเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของสถานศึกษา ความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน

https://youtu.be/ZFxfao-wi2s

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา