Uncategorized ข่าว พะเยา นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พะเยา เปิดศูนย์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

พะเยา เปิดศูนย์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

เปิดศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

2563 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ชุดเคลื่อนที่เร็วในการให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชน

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลรับปีใหม่ 2563 ที่บริเวณหน้าสถานีกองกำกับการตำรวจทางหลวงภาค 5 พะเยา ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย แขวงทางหลวงพะเยา ,

แขวงทางหลวงชนบทพะเยา , สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา , สถานีกองกำกับการตำรวจทางหลวงภาค 5 พะเยา , วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและท่องเที่ยวของประชาชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำนักท่องเที่ยว เอกสาร คู่มือการเดินทาง ทั้งนี้ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม มีการให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม – 2 เมษายน 2563 โดยจะให้บริการตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช้ บริการห้องน้ำ เครื่องดื่ม ผ้าเย็น ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ร่วมกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพะเยา จัดโครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งศูนย์อาชีวะอาสาฯ ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวงภาค 5 พะเยา เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีนักศึกษาวิชาแผนกช่างยนต์ให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ก่อนนำออกไปใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่ฟรี เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

https://youtu.be/Chz0elXtPXw