นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางณน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 (Rest Area)


นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางณน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 (Rest Area)

วันนี้ (26 ธันวาคม 2562) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางณน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 (Rest Area) ณ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 23 (แจ้งสนิท) กม.ที่ 98-99 บ้านหว่านไฟ ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วม

เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะมีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน และมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ โดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารจำนวนมาก ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ กระทรวงคมนาคมจึงได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นให้น้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่

ผ่านมา โดยได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานหลักในการตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ชับรถขึ้นทั่วประเทศรวม 18 จุด ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเป็น 1 ใน 18 จุดดังกล่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการประกอบด้วย แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจทางหลวง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะมีการปฏิบัติงานทั้งด้านการให้บริการ อำนวยความสะดวกและการบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นการตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง

///////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด

,