Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กกล.นเรศวร กอ.รมน.ภาค 3 สย.1 จัดกำลังพลร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับท้องถิ่น ประจำปี 2566

กกล.นเรศวร กอ.รมน.ภาค 3 สย.1 จัดกำลังพลร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับท้องถิ่น ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 66 เวลา 10.00 น. ร้อย.ร.1743 พร้อมด้วยชป.กร.307 กกล.นเรศวร กอ.รมน.ภาค 3 สย.1 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการใน อ.เมือง , สภ.เมือง ,ร้อย.ตชด.336 , ปภ.จว.ม.ส., อส.อ.เมือง ม.ส., เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวาล , อบต.หมอกจำแป่ , อบต.ห้วยผา , อบต.ผาบ่อง , อำเภอเมือง ได้ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับท้องถิ่น ประจำปี 2566 โดยมีหัวข้อการฝึกดังนี้
-ฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
-ฝึกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
โดยมีนายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกำลังประชาชนพิทักษ์ชายแดน.

ทรงวุฒิ ทับทอง