Uncategorized

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นแบบอย่างนำหน่วยงานราชการร่วมกันงดนำยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษเข้ามาในบริเวณศาลากลางจังหวัดในสัปดาห์ที่ 3

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นแบบอย่างนำหน่วยงานราชการร่วมกันงดนำยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษเข้ามาในบริเวณศาลากลางจังหวัดในสัปดาห์ที่ 3

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นแบบอย่างนำหน่วยงานราชการร่วมกันงดนำยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษเข้ามาในบริเวณศาลากลางจังหวัดในสัปดาห์ที่ 3
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นแบบอย่างนำหน่วยงานราชการร่วมกันงดนำยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษเข้ามาในบริเวณศาลากลางจังหวัดในสัปดาห์ที่ 3 เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

เช้าวันนี้(27 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน บริเวณที่จอดรถโดยรอบในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ซึ่งได้ร่วมกันงดนำยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษเข้ามาในบริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูนเป็นอย่างดี ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นสัปดาห์ที่ 3 เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เป็นการเริ่มต้น ตั้งแต่เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถทำให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้ามาติดราชการภายในศากลางมีการปรับตัวที่ดีขึ้น และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ร่วมกันปั่นจักรยานแทนการนำยานพาหนะที่ก่อมลพิษเข้ามาติดต่อราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนบางส่วนที่อยู่อาศัยใกล้กับบริเวณศาลากลาง ก็ใช้วิธีการเดินมาติดต่อราชการแทน ทั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะขยายผลต่อไปเรื่อยๆ หากเป็นไปได้ อยากให้หนึ่งวันในสัปดาห์เป็นวันที่ปลอดยานพาหนะที่ก่อมลพิษ (Car Free Days) เพื่อช่วยให้อากาศในจังหวัดลำพูนมีค่าที่ดีขึ้น และจะปลูกฝั่งพฤติกรรมไปเรื่อยๆ หากเป็นเช่นนี้ต่อไป ผมเชื่อมั่นว่า เราจะขยายผลไปในทุกๆพื้นที่ ที่อยู่ในบริเวณเมืองเก่าก่อน เมื่อทุกคนปรับตัวได้แล้ว ก็จะสามารถขับขี่รถจักรยานมายังภายในศาลากลาง สำหรับเจ้าหน้าที่บางคนที่ยังปรับตัวไม่ได้ ก็ยังนำรถมา เราก็มีจุดจอดรถให้บริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโลก และประเทศของเรา

………………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน