ข่าว ยโสธร

นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม ประธานเปิดโครงการอำเภอกุดชุม…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ2562

27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศาวัดบ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เวลา 09.00 น.นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม ประธานเปิดโครงการอำเภอกุดชุม…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ2562 นายจารุวัตร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ของอำเภอกุดชุมว่าเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้กับประชาชน นำการบริการมาให้กับพี่น้องประชาชนเช่นปกครองอำเเภอแจ้งข้อราชการและมอบผ้าห่ม/ประมงอำเภอนำพันธ์ุปลามาให้ชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ/ ปศุสัตว์อำเภอนำการบริการ ทำหมั่นสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง/ เกษตรอำเภอนำข้อราชการมาชี้แจ้งทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร/ สาธารณสุขอำเภอชี้แจ้งการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ/สัสดีอำเภอแจ้งเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร/พัฒนาการอำเภอนำเรื่องบทบาทหน้าที่สตรีและการพัฒนาอาชีพ โรงพยาบาลกุดชุมบริการตรวจสุขภาพประชาชน/กองร้อย อส.ที่4 กุดชุมและกองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดยโสธรบริการตัดผมฟรีให้ประชาชนและมีหัวหน้าส่วนราชหน่วยงานทีสังกัดอำเภอกุดชุมร่วมกิจกรรมมากมาย///

ภาพ-ข่าว พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าว ยโสธร