Reporter&Thai Army

พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ ร่วมกับ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย พ.ท.สมหมาย หลิ่วน้อย หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) นำ รด.จิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านเขารัง

เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๒ พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ ร่วมกับ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย พ.ท.สมหมาย หลิ่วน้อย หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) นำ รด.จิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านเขารัง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎรที่กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเอาไว้อุปโภคบริโภค เนื่องจากระยะเวลาช่วงนี้สภาพอากาศร้อนส่งผลทำให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอ วันนี้แจกจ่ายน้ำทั้งหมด๓๐,๐๐๐ลิตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/eNqazXP5YtI