Reporter&Thai Army

ฮ.MI17ของกองทัพภาคที่3 ขึ้นบินตรวจสภาพอากาศ บริเวณแอ่งลำพูนและเชียงใหม่ รวมถึงบริเวณดอยขะม้อ อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ปรากฎว่ายังมีสภาพหมอกควันอยู่ทั้งเชียงใหม่และลำพูน แต่ไม่พบจุดที้เกิดไฟป่า

ฮ.MI17ของกองทัพภาคที่3 ขึ้นบินตรวจสภาพอากาศ บริเวณแอ่งลำพูนและเชียงใหม่ รวมถึงบริเวณดอยขะม้อ อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ปรากฎว่ายังมีสภาพหมอกควันอยู่ทั้งเชียงใหม่และลำพูน แต่ไม่พบจุดที้เกิดไฟป่า
ซึ่งทางกองทัพภาคที่3 ได้ทำการจัดกำลังพลเฝ้าระวังไฟป่าอยู่ตลอด24ชั่วโมง และนำเครื่องบินขึ้นบินสำรวจ ทุกวันหากพบไฟป่าจุดใดก็จะประสานกำลังภาคพื้นดินเข้าไปดับ หากจุดไหนเข้าไม่ถึงก็จะนำฮ.MI17ของกองทัพบกบินนำน้ำเข้าไปดับไฟ
และกำลังพลทุกหน่วยพร้อมด้วยภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือทุกจังหวัด จะทำการเฝ้าระวังและเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น