ข่าว เพชรบูรณ์

คปภ.เพชรบูรณ์อบรมอาสาสมัครประกันภัย

คปภ.เพชรบูรณ์อบรมอาสาสมัครประกันภัย
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวเพชรรัตน์ อินผล เจ้าหน้าที่ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดการอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2562 นางสาวเพชรรัตน์กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน เช่น บริษัทประกันภัยเอาเปรียบ, เกิดอุบัติเหตุแล้วบริษัทประกันฯจ่ายค่าสินใหมไม่ครบ, ถูกบริษัทหลอกหรือบริษัทปฏิบัติตัวไม่ดีก็สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ.ได้ทุกจังหวัด ทั้งนี้การอบรมได้เน้นกฎหมายที่ใกล้ตัวมากที่สุดเรื่อง พรบ.ภาคบังคับ และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และยังได้พูดถึงเล่ห์กลของตัวแทนที่มาหรอกขายประกันตามบ้าน ตัวแทนที่ขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะหรือขายผ่านธนาคารซึ่งก็มีปัญหาเหมือนกัน

จึงได้จัดอบรมอาสาสมัครประกันภัยขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และนำความรู้ด้านการประกันภัยไปถ่ายทอดต่อสาธารณชนในพื้นที่ รวมถึงให้ประชาชนได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ.ในการช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัยให้เพิ่มมากขึ้นและเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานและประชาชนในท้องที่ โดยนำหัวข้อการช่วยเหลือการขอรับสินไหมทดแทนเงินตามสัญญาประกันภัย, พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับและภาคสมัครใจ, บทบาทหน้าที่สำนักงานคปภ., บทบาทหน้าที่อาสาสมัครประกันภัยเป็นต้น มีประชาชนและสื่อมวลชนจากสำนักต่างๆให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นอาสาสมัครจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ สำนักงาน คปภ.เพชรบูรณ์ ได้มีกำหนดจัดบูธจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย แบบ 7 บาท 100-200และกรมธรรม์แบบ 222 ณ.บริเวณสถานีขนส่งเพชรบูรณ์ ถนนสายสระยาว เริ่มตั้งแต่วันที่ 8-10 เมษายน 2562 รวม 3 วันและผู้ที่สนใจสามารถ ซื้อแบบกรมธรรม์ได้ที่ เซเว่นทุกสาขา ธนาคารออมสิน หรือที่บริษัทประกันภัยได้ทุกที่ สอบถามข้อมูลหรือร้องเรียนผ่านสายด่วน คปภ.ได้ที่ 1186.
ภาพ-ข่าว ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์