นางสาวพิมพ์พรพรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมห้วยใหญ่ “มินิมาราธอน เดิน -วิ่ง” เพื่อสุขภาพ 2563


วันนี้ 4 มกราคม 2563 เวลา 06.00 น. นางสาวพิมพ์พรพรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมห้วยใหญ่ “มินิมาราธอน เดิน -วิ่ง” เพื่อสุขภาพ 2563

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ต้านภัยเพื่อสุขภาพ ปี 2563 โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลห้วยใหญ่ และได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ โดยมี ส.ส.พิมพ์พร (ปอย) พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต 1 (พปชร) เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ มีนายสมชาย สอนใส นายก อบต.ห้วยใหญ่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้านและนักวิ่งร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ. ที่ทำการ อบต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์

,