Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔พัน.๒) อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ได้รับแจ้งจากผญบ.ม.๖ ว่ามีบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

เมื่อ ๒๗๐๘๐๐ เม.ย.๖๒ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔พัน.๒) อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ได้รับแจ้งจากผญบ.ม.๖ ว่ามีบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เมื่อ ๒๖๑๙๐๐ เม.ย. ๖๒ ได้แก่บ้าน นายสมควร ภมร ที่อยู่ ๑๖๓/๑ ม.๖ ต.ประดู่ยืน อ. ลานสัก เกิดเหตุลมพัดไม้ล้มพาดหลังคาบ้าน หน่วย ฯ จึงได้เข้าช่วยกันตัดต้นไม้และนำกิ่งไม้ออก ตัวบ้านไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย