Reporter&Thai Army

พ.ท.สมหมาย หลิ่วน้อย หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) นำ รด.จิตอาสา ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านอ่างหิน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎรที่กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเอาไว้อุปโภคบริโภค

เมื่อ ๘ มี.ค.๖๒ พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ ร่วมกับ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย พ.ท.สมหมาย หลิ่วน้อย หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) นำ รด.จิตอาสา ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านอ่างหิน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎรที่กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเอาไว้อุปโภคบริโภค เนื่องจากระยะเวลาช่วงนี้สภาพอากาศแห้งแล้งส่งผลทำให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอและพึงพอใจที่นำน้ำไปแจกจ่ายในวันนี้แจกจ่ายน้ำทั้งหมด๔๐,๐๐๐ลิตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย