Reporter&Thai Army

ส่งทหารกล้าคืนสู่สวรรค์!! รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน….

ส่งทหารกล้าคืนสู่สวรรค์!! รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน..

.

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพ สิบโท เอกอัมรินทร์ ศรีรักษา โดยมี พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.) เป็นประธานในพิธี , มี พลตรี ชาตรี กิตติขจร ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 (พล.รพศ.1) , นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, ข้าราชการ ,ทหาร , ตำรวจ , พลเรือน, ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก และครอบครัวของผู้วายชนม์ ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ สิบโท เอกอัมรินทร์ ศรีรักษา อายุ 24 ปี ตำแหน่งนายสิบพยาบาลชุดปฏิบัติการรบพิเศษ 405 สังกัด กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา ซึ่งได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จากเหตุถูกคนร้ายประกบยิง ขณะขี่รถจักรยานยนต์ กลับจากฐานปฏิบัติการ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดอุไรรัตนาราม โดยเหตุเกิดเมื่อเวลา 18.30 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สร้างความซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

 

โดยพิธีพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้จัดขึ้น ณ เมรุ วัดวังทองวราราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อขบวนอัญเชิญไฟพระราชทานมาถึงบริเวณประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ บรรดาเหล่าข้าราชการที่สวมชุดปกติขาวเข้าแถวรอรับไฟพระราชทาน เจ้าหน้าที่อัญเชิญไฟพระราชทานขึ้นวางที่พานบนเมรุเตรียมประกอบพิธี เจ้าหน้าที่และข้าราชการชุดปกติขาวเข้าประจำที่

 

จากนั้น พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมขึ้นทอดผ้าบังสุกุล และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ หลังจากนั้น พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.) เป็นประธานในพิธีได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และมอบธงชาติคลุมหีบศพ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สละชีพขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยมอบให้แก่ครอบครัวของ สิบโท เอกอัมรินทร์ ศรีรักษา พร้อมกับได้มอบเงินช่วยเหลือจากกองทัพบกให้อก่ครอบครัวของ สิบโท เอกอัมรินทร์ ศรีรักษา ในพิธีครอบครัวได้นำชุดข้าราชการทหารเครื่องแบบ ซึ่งเป็นชุดโปรดที่ สิบโท เอกอัมรินทร์ ศรีรักษา รักและภาคภูมิใจเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิต บรรจุไว้ในกล่องใส วางข้างหีบศพ จากนั้น ทหารกองเกียรติยศเป่าแตรนอน บรรดาข้าราชการ ประชาชน จำนวนกว่า 600 คน ที่มาร่วมงานได้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ทหารพับธงชาติ เป็นอันเสร็จพิธี