Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กกล.รส.จว.ช.ร. โดยหมู่ รส.อ.เมืองเชียงรายร่วมกับ ส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ฝ่ายปกครองตำบลดอยฮาง เทศบาลตำบลดอยฮาง จิตอาสาและประชาชน ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย ร่วมโครงการจัดการไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อ 081000 มี.ค. 62 กกล.รส.จว.ช.ร. โดยหมู่ รส.อ.เมืองเชียงรายร่วมกับ ส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ฝ่ายปกครองตำบลดอยฮาง เทศบาลตำบลดอยฮาง จิตอาสาและประชาชน ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย ร่วมโครงการจัดการไฟป่าและหมอกควัน ตำบลดอยฮาง ณ บริเวณแนวถนนติดป่าชุมชนบ้านผาเสริฐพัฒนา ม.6 ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย โดยมี นายบุญช่วย ใจกว้าง กำนันตำบลดอยฮาง กล่าวต้อนรับประธานในพิธี นายวิชัย เทพวัลย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และนายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
หมู่ รส.ฯเน้นย้ำและชี้แจง การงดเผาทุกชนิดโดยเด็จขาดห้วงวันที่ 15 ก.พ.-15 เม.ย. 62
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน
การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ