Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.น่าน โดย มว.ม.ร้อย.รส.ที่ 1(ม.2 พัน.10) อ.บ้านหลวง ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.บ้านหลวง พร้อมด้วย อส.อ.บ้านหลวง, ช่าง อบต.บ้านฟ้า ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านดู่ ประชาชนจิตอาสา ซ่อมแซมบ้านราษฏร

-เมื่อ 26 เม.ย.62, 1400 กกล.รส.จว.น่าน โดย มว.ม.ร้อย.รส.ที่ 1(ม.2 พัน.10) อ.บ้านหลวง ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.บ้านหลวง พร้อมด้วย อส.อ.บ้านหลวง, ช่าง อบต.บ้านฟ้า ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านดู่ ประชาชนจิตอาสา ซ่อมแซมบ้านราษฏร บ.ดู่ ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จว.น.น. ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 15 หลังคาเรือน ผลการปฏิบัติซ่อมแซมแล้วเสร็จจำนวน 7 หลังคาเรือน ยังไม่แล้วเสร็จอีก จำนวน 8 หลังคาเรือน รายระเอียดตามภาพ