ข่าว ปราจีน

ปราจีนบุรี…ผวจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ เททองหล่อ พระพุทธศรีมหาโพธิ์ฯ และทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี…ผวจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ เททองหล่อ พระพุทธศรีมหาโพธิ์ฯ และทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลศรีมหาโพธิวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09.00 นาย.พิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ เททองหล่อพระพุทธศรีมาโพธิ อโรคยาประชานาถ ที่อาคารบริการผู้ป่วยนอกใหม่ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพระเถระจำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปวัตนสูตรและทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้าง เมื่อปี 2560 ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการสร้างทางเชื่อมอาคาร ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ มีขอบเขตการให้บริการรักษาพยาบาล ทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภุมิระดับต้น ควบคุมป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพในพื้นที่ ของอำเภอศรีมหาโพธิ ได้แก่ ตำบลศรีมหาโพธิ ตำบลท่าตูม ตำบลหัวหว้า ตำบลกรอกสมบูรณ์ ตำบลหนองโพรง ตำบลบ้านทาม ตำบลคลองรั้ง ตำบลบางกุ้ง ตำบลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลสัมพันธ์ และตำบลหาดยางจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนโรงพยาบาล และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคาร///BOONRAWD/// ภาพ -ข่าว