Reporter&Thai Army

พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังจากหมวดทหารม้าที่ 3 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจิตอาสา

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังจากหมวดทหารม้าที่ 3 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจิตอาสา จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ โดยมี จ.ส.อ.ธีวัฒน์ แสงจันดา เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการจิตอาสา ร่วมกับ ราษฎรบ้านสันหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของนายก๋องคำ วังมูล

บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับผลกระทบบ้านเรือนพังเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ทำให้เกิดเหตุวาตภัย เมื่อค่ำคืนของวันที่ 26 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันหน่วยยังคงร่วมกับจิตอาสาประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าวของผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป