Uncategorized

จ.นราธิวาส เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

จ.นราธิวาส เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเกษตรกรที่มาร่วมงานและเข้าร่วมรับบริการทางการเกษตรจำนวนมาก

 

นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดเกษตรและสหกรณ์ ต่อประชาชนสามารถเข้ารับบริการหรือขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตามคลินิคต่างๆให้มากที่สุด เพื่อนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 9 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิคน้ำ คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว และคลินิกเสริมของส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตร และวิสาหกิจชุมชน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทื่ฯ เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้บริการแก่เกษตรกรโดยการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ในคราวเดียวกันเกษตรกรจะได้รับความรู้ด้านวิชาการและบริการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรในทุกๆด้าน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807