Reporter&Thai Army

พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๘ ได้มอบหมายให้ พ.อ.ดุษิต ปุระเสาร์ รอง.มทบ.๓๘/ศบภ.มทบ.๓๘ เป็นประธานการเปิดตรวจความพร้อมบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ ๒

๒๕ ก.ค.๖๑,๑๐๐๐ พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๘ ได้มอบหมายให้ พ.อ.ดุษิต ปุระเสาร์ รอง.มทบ.๓๘/ศบภ.มทบ.๓๘ เป็นประธานการเปิดตรวจความพร้อมบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ ๒ และการฝึกพลประจำเรือพระราชทาน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ณ แหล่งรวมรถ สขส.มทบ.๓๘ ค่่ายสุริยพงษ์ และ บริเวณหนองน้ำสะเนียน อ.เมือง จว.น.น.