Uncategorized

ตาก=”ป่าในเมือง” ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ที่เหมืองผาแดง อ.แม่สอด

ตาก=”ป่าในเมือง” ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ที่เหมืองผาแดง อ.แม่สอด

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ พื้นที่โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานในครั้งนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการป่าในเมือง ตามนโยบายรัฐบาลที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยาการป่าไม้ ต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่า มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้สมบูรณ์ โดยใช้พื้นป่าของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยเลือกพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองหรือพื้นที่ใกล้ชุมชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ไม่เพียงเฉพาะเพื่อประโยชน์ด้านป่าไม้ แต่ยังรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย โดยที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการป่าในเมืองอย่างต่อเนื่อง และมีผลตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชน

ภายหลังพิธีเปิดปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมขบวนเดินวิ่ง “แม่สอด…กอดขุนเขา” ครั้งที่ 1 ระยะทางประมาณ 7.2 กิโลเมตร พร้อมกับพี่น้องประชาชนและนักกีฬาประมาณ 2,000 คน นอกจากนี้ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามวงศ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณน้ำตกผาแดง อีกด้วย
///////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน