Uncategorized

ลูกประดู่ นรจ.ทร.19 จัดระเบียบสร้างความแข็งแกร่งให้กับเพื่อนร่วมรุ่นยามชรา

ลูกประดู่ นรจ.ทร.19 จัดระเบียบสร้างความแข็งแกร่งให้กับเพื่อนร่วมรุ่นยามชรา

นักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 19 (นรจ.ทร.
รุ่น 19) ซึ่งถือกำเนิดมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2519 จาก รร.ชุมพลทหารเรือ รับราชการร่วมเป็นเพื่อนกันมาจนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันลึกซึ้งจนมาถึงวันนี้และต่างสัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งกันและจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป
โดย นรจ.ทร.รุ่น 19 ยังคงมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความรักและความแข็งแกร่งให้กับรุ่นต่อไป ด้วยความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากเพื่อนๆ
และในวาระของคณะกรรมการ ปีบริหาร 2562 ถึง 2563 โดยนาวาเอกสายัณห์ กิจบำรุง ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานรุ่นฯ จึงได้เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อวางกรอบนโยบายการดำเนินกิจการของรุ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 ส.ค.62) ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการและเพื่อนร่วมรุ่นที่ทราบข่าวต่างเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และเป็นที่น่ายินดีการประชุมในวันนี้ พ.จ.อ.วิษณุ โตสมบัติ นายก อบต.พลูตาหลวง ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ จัดเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้กับคณะกรรมการและเพื่อนร่วมรุ่นที่เข้าร่วมประชุมในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
นาวาเอกสายัณห์ กิจบำรุง กล่าวว่าด้วยในเดือน ต.ค.62 นี้ มีเพื่อนๆ ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการหลายคนและเป็นเดือนที่กำหนดจัดงานพบปะสังสรรค์เป็นประจำทุกปี คณะกรรมการรุ่นฯ จึงได้มีมติกำหนดจัดงาน “พบปะสังสรรค์และงานเกษียณอายุราชการ” เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆ ที่เกษียณอายุราชการและเป็นการพบปะสังสรรค์กันด้วยในคราวเดียวกัน ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง conven
tion Hall C โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยา

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อนๆ สามารถสั่งจองบัตรร่วมงานได้ในราคาใบละ 500 บาท/คน ที่ประธาน/หัวหน้าพรรคเหล่าแต่ละพรรคเหล่าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากต้องการห้องพัก โรงแรมแอมบาสเดอร์ฯ สั่งจองได้ที่ น.อ.ประเสริฐ ประดับกุล โทร. 0814281629 ในราคาห้องละ 800 บาท (อาหารเช้า 2 ที่) ภายในโรงแรมมี สระว่ายน้ำ มีหาดทรายให้เล่นน้ำด้วย อาหารเป็นรูปแบบของ “บุฟเฟ่ต์” เพื่อให้เพื่อนๆ ได้พบปะพูดคุยได้อย่างเต็มที่ มีการแสดงแฟนซิดริลของ นรจ.ทร. การแสดงดนตรีดุริยางค์ทหารเรือจากฐานทัพเรือสัตหีบ
ส่วนการจัดกิจกกรรมในช่วงเช้า (5 ต.ค.
62) ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึง 12.00 น. จัดให้มีพิธีร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ณ วัดเขาบำเพ็ญบุญ ต.นาจอมเทียน เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเพื่อนร่วมรุ่นที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ก่อนเดินทางเข้าร่วมงานเลี้ยงในช่วงค่ำ
จึงบอกบุญมายังเพื่อนๆ บริจาคทรัพย์ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ นาวาเอกสายัณห์ กิจบำรุง ประธานรุ่นฯ และซึ่งเงินที่เหลือจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของรุ่นต่อไป
น.อ.สายัณห์ฯ ยังได้กล่าวต่ออีกว่าระเบียบ
วาระการประชุมในวันนี้ ได้บรรจุเรื่องของเงินกองทุนสวัสดิการรุ่นทั้งหมด ที่มีอยู่จำนวน 1,981,396.30 บาท โดยฝากอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ฯ จำนวน 1,530,697.50 บาท และเงินรุ่น จำนวน 450,698.50 บาท ซึ่งฝากอยู่ในบัญชีธนาคารทหารไทยของรุ่น โดยในที่ประชุมมีมติให้การปฏิบัติ “ด้านการเงินกองทุนรุ่นเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบันและเป็นสากลอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน” อีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 0909535645