ข่าว ราชบุรี อาหารและยา เกษตรกร

จังหวัดราชบุรีจัดประกวดค้นหามะพร้าวน้ำหอมหาคุณภาพดีและสายพันธุ์แท้จังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีจัดประกวดค้นหามะพร้าวน้ำหอมหาคุณภาพดีและสายพันธุ์แท้จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 62 นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่สวนของนายบวร ศาลาสวัสดิ์” เกษตรกร ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อตรวจและตัดสินการประกวด “สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพ” และ “แปลงพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมสายพันธุ์แท้จังหวัดราชบุรี” ตามโครงการศึกษาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมของจังหวัดราชบุรี ที่ต้องการศึกษาถึงลักษณะประจำของมะพร้าวน้ำหอม เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมที่ตรงตามลักษณะประจำพันธุ์ สร้างความเชื่อมั่นด้านสายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมสายพันธุ์แท้ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งเกณฑ์การประกวดจังหวัดราชบุรีได้กำหนดไว้เช่น มีขนาดพื้นที่ 10 ไร่ขึ้นไป ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ มีมาตรฐานรองรับเช่น จีเอพี หรือออร์แกนิก เป็นต้น
โดยสวนของนายบวร ศาลาสวัสดิ์ ปลูกมะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่ปี 2548 เป็นมะพร้าวก้นจีบซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกร อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นิยมปลูก เพราะเหมาะกับสภาพพื้นดิน โดยเฉพาะพื้นที่ร่องสวนมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปีจุดเด่นของมะพร้าวก้นจีบ คือลูกใหญ่ทรงเสมอ รสชาติหอมหวานคล้ายใบเตย เนื้อนุ่ม ส่วนการปลูกเมื่อต้นมะพร้าวมีอายุประมาณ 2 ปี จะเริ่มตกจั่นให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคการผสมเกสรแบบธรรมชาติ ด้วยการใช้ตัวชันโรงมาปล่อยเลี้ยงภายในสวนแทนการฉีดยาพ่นอาหารเสริมในการช่วยผสมเกสรแทน และสวนแห่งนี้ยังปล่อยตัวห้ำ ตัวเบียน ซึ่งเป็นวิธีปล่อยแมลงช่วยกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูกับมะพร้าว ช่วยป้องกันการเกิดโรคได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญสามารถลดต้นทุนในการซื้อยาฆ่าแมลง ทำให้มะพร้าวที่ปลูกไว้ออกผลผลิต สร้างรายได้มีเงินใช้หมุนเวียนต่อเนื่อง
สำหรับการประกวด “สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพ” และ “แปลงพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมสายพันธุ์แท้จังหวัดราชบุรี” เกษตรจังหวัดราชบุรีบอกว่าอยู่ในช่วงขั้นตอนการตัดสิน ซึ่งมีคณะกรรมการลงพื้นที่ไปตรวจและให้คะแนนในสวนทุกแปลงที่เข้ารอบ โดยสวนมะพร้าวที่ได้รับคัดเลือกชนะการประกวดจะได้รับโล่รางวัลและเงิน รวมทั้งจะแต่งตั้งแปลงพันธุ์เหล่านั้น เป็นธนาคารพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมของจังหวัดราชบุรี โดยจะมีการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อจัดการแปลงพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน