Uncategorized ข่าว ยโสธร

เหล่ากาชาดยโสธรรับบริจาคโลหิตที่กุดชุม”

เหล่ากาชาดยโสธรรับบริจาคโลหิตที่กุดชุม”
“เหล่ากาชาดยโสธรรับบริจาคโลหิตที่กุดชุม” 27 กันยายน 62 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายจารุวัตร ภูแก้ว ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ที่ออกมารับการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ.หอประชุมอำเภอกุดชุม

นายอำเภอกุดชุม กล่าวว่าการบริจาคโลหิตนั้นเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่ง ของมนุษย์เพราะโลหิตคือสิ่งที่ประกอบอยู่ในร่างกายของมนุษย์ทุกคน การที่เราได้มีโอกาสบริจาคโลหิตนั้นถือว่าสำคัญยิ่ง การเสียสละนั้นก็สำคัญเช่นกัน ไม่ว่าจะเสียสละทรัพย์เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ สละเวลาเพื่อช่วยเหลือสังคม เสียสละกำลังกายแรงงานช่วยงานต่างๆก็คือการเสียสละเช่นกัน และวันนี้ต้องขอบคุณหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้นำชุม องค์กร ทุกท่านที่มาร่วมบริจาคโลหิตวันนี้ได้โลหิตจำนวน 172 รายได้โลหิต 60.200 ซีซี. และนายอำเภอกุดชุม ยังได้บริจาคโลหิตและมอบเข็มที่ระลึกในการบริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1-7-16-24 อีกด้วยและยังจะมีการรับบริจาคอีกครั้งในวันนี้ เป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณอีกด้วยและจะมีการรับบริจาคอีกครั้งในปีงบประมาณ 2563 ประมาณปลายเดือนมกราคม 2563 สร้างสรรค์สังคม ระดมความร่วมมือ ยึดถือความเสียสละเพื่อส่วนรวม

//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน