ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

โรงพยาบาลลานนา ร่วมงานครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงพยาบาลลานนา ร่วมงานครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562: สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงฉลอง ความสำเร็จอันรุ่งโรจน์ครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน กับความร่วมมือระหว่างประเทศ ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ และ 44 ปี ความสัมพันธ์ไทย–จีน โดยมี นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ให้การต้อนรับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ร่วมงานเลี้ยงฉลองและแสดงความยินดี ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้บริหาร ผู้แทนจากองค์กรหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ ตลอดจนสมาชิกสมาคม ชมรม องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีน นักธุรกิจเชื้อสายจีนทั้งภาคเหนือ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ทำให้บรรยากาศในงานเลี้ยงเป็นไปด้วยความอบอุ่นจากแขกผู้ร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์ล้านนาบอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่มีผู้ป่วยชาวจีน นิยมมาใช้บริการ ด้วยมีล่ามภาษาจีนประจำโรงพยาบาล พร้อมด้วยล่ามภาษาต่างประเทศ ไว้ให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่มารับบริการ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา