Reporter&Thai Army

นราฯทหารร่วมชาวบ้านทำฝายชะลอน้ำเก็บกักเป็นต้นทุนใช้หน้าแล้ง

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
นราธิวาสทหารร่วมชาวบ้านทำฝายชะลอน้ำเก็บกักเป็นต้นทุนใช้หน้าแล้ง
          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ต.ค. 61 วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 นาวาเอกนิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ อ.เมืองนราธิวาส และ นาวาเอกสันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับชุดเฉพาะทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้ร่วมกับชาวบ้านทั้งไทยพุทธและมุสลิม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านตะโละตา ม.3 บ้านเชิงเขา ม.4 และบ้านกาบุ ม.9 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จำนวนกว่า 300 คน ได้ร่วมกันฟื้นฟูโครงการชลประทานขนาดเล็ก หรือ ฝายบ้านเชิงเขา ม.4 ด้วยการทำฝายชะลอน้ำ หรือ ฝายแม้ว ที่มวลน้ำมีต้นกำเนิดจากยอดเขาบูโด ซึ่งมีระยะทางกว่า 2 ก.ม. ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านที่ใช้ในการเกษตรและบริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งของในทุกๆปีที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน จำนวน 425 ครัวเรือน รวมกว่า 1,300 คน ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งบางครอบครัวประสบภัยแล้งอย่างหนัก ถึงกับต้องปล่อยนาข้าวให้ยืนต้นตาย แถมหมดเนื้อประดาตัวจำยอมต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้ในการดำรงชีวิต
สำหรับรูปแบบของฝายชะลอน้ำ หรือ ฝายแม้ว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นฝายมีชีวิต จะสร้างจากท่อนไม้สด โครงสร้างปักเป็นแนวแล้วผูกด้วยเชือกไนล้อน ก่อนที่จะใช้กระสอบบรรจุทรายวางทับลงไปปิดกั้นทางน้ำให้มีระดับสูงขึ้น เพื่อกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง โดยโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างความแข็งแรงของฝาย เมื่อท่อนไม้ที่ปักเจริญเติบโตผลิแตกออกเป็นรากลึกลงดิน ระบบนิเวศของรากจะเป็นตัวยึดโครงสร้างฝาย ทำให้ฝายมีชีวิตมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดินและผืนป่า ทำให้ประชาชนในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างถาวรในช่วงฤดูแล้ง แต่ถึงอย่างไรก็ตามสถานที่ดังกล่าว ยังสามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านได้ด้วยในอนาคต โดยในวันนี้มีบรรดาลูกหลานของชาวบ้านได้เดินทางมาเล่นน้ำคลายร้อนแล้ว
                                                                //////////////////////////////// 27 ตุลาคม 2561
นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ