เกษตรกร

กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ///////
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.61 เวลา 09.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธาน ศดธ.จ.เชียงราย ได้มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มงาน ศดธ.จ.เชียงราย ร่วมกับ พ.อ.พัตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ปค.จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่.อส.อ.เมือง เชียงราย ตำรวจ.สภ.แม่ยาว ตำรวจสันติบาล จ.เชียงราย ร่วมกันรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จากกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ม.4 ต.เจริญเมือง อ.พาน จำนวน 69 คน กรณีขายข้าวให้แก่โครงการวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน เมื่อเดือน พ.ย.60 แต่ยังได้รับเงินไม่ครบตามจำนวน คงค้างอีก 3,728,855 บาท….เบื้องต้นได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการและการให้ความช่วยเหลือของ ศดธ.ให้ทราบ และประสาน ผู้จัดการวิสาหกิจฯคู่กรณี ให้มาเจรจาไกล่เกลี่ยกันในวันที่ 1 พ.ย.61 กลุ่มผู้ร้องจึงพึงพอใจและแยกย้ายกันกลับโดยสงบเรียบร้อย

แหล่งข่าวจาก – นกยุง
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////// รายงาน ////////////